Защо да ни се доверите

Фирмата се е наложила на пазара с високото си качество на произведените продукти и конкурентната им цена. На нас са се доверили и разчитат много фирми, с които имаме лоялни бизнес взаимоотношения. Можете да се обърнете към нас ако:

  • Развивате производство в България

  • Внасяте детайли от чужбина, а искате те да се произвеждат в България, поради по-изгодните условия.

  • Внедрявате нов пластмасов продукт

  • Внедрявате ново пластмасово изделие на пазара и ви е необходим надежден производител.

  • Необходим ви е пластмасов компонент

  • За вашето производството е необходим пластмасов компонент в многобройно количество.

  • Търсите надежден бизнес партньор

  • Искате Вашия поддоставчик да бъде лоялен, да не Ви забавя със сроковете и да Ви предоставя 100 % качество.

Ние работим за клиенти от много индустрии

Наши клиенти могат да бъдат фирми, развиващи се в най-различни браншове. Някой от тях са:

auto-industry
Автомобили
auto-industry
Строителство
auto-industry
Развлечения
auto-industry
Машинна техника
auto-industry
Битови стоки
auto-industry
Електроника
auto-industry
Телекомуникации
auto-industry
Производство
auto-industry
Туризъм
auto-industry
Мода
auto-industry
Селско стопанство
other
Други